สายด่วน กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2560
เบอร์ติดต่อ : 097-431-7878 (คุณซี), 086-334-3100 (คุณหนุ่ย), 087-586-0909 (คุณก้อย)

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. และเสาร์ เวลา 08.30 - 14.00 น.

ขอต้อนรับสู่ www.tradefairholiday.com
#กวางเจาเทรดแฟร์ #ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์

โปรแกรมทัวร์เทรดแฟร์
รายการทัวร์ 9 รายการ จาก 9 รายการ 
รหัสทัวร์
     CAN NX-1/WRT
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ Macau-Zhuhai-Canton 5D4N (NX) 17,900.-
สายการบิน
     Air Macau (NX)
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     17,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     - เข้าชมงาน China import and export fair / Canfon fair 2 วัน - ชมความสวยงามอลังการ ของ The Venetian มาเก๊า , เซนาโด้แสควร์ - อาหาร 10 มื้อ / พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ / พิเศษเมนูเป็ดปักกิ่ง - นอนจูไห่ 2 คืน กวางเจา 2 คืน
กำหนดการ
 
     Phase 1
     วันที่ 15 - 19 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 มี.ค. 60 

รหัสทัวร์
     CAN CX-1/WRT
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ Hongkong-Shenzhen-CantonFair 5D4N (CX-1) 20,900.-
สายการบิน
     Cathay Pacific Airways
ประเทศ
     CHINA
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     20,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     - เข้าชมงาน China import and export fair / Canfon fair 2 วัน - อาหาร 10 มื้อ / พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ / พิเศษอาหารจีนแคระ - นอนเซินเจิ้น 2 คืน กวางเจา 2 คืน - พิเศษ ชมโชว์ 3 WATER SHOW
กำหนดการ
 
     Phase 1
     วันที่ 15 - 19 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 มี.ค. 60 

รหัสทัวร์
     CAN CX-2/WRT
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ Hongkong-Shenzhen-CantonFair 5D4N (CX-2) 20,900.-
สายการบิน
     Cathay Pacific Airways
ประเทศ
     CHINA
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     20,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     - เข้าชมงาน China import and export fair / Canfon fair 2 วัน - อาหาร 10 มื้อ / พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ / พิเศษอาหารจีนแคระ - นอนเมืองเซินเจิ้น 2 คืน / เมืองกวางเจา 2 คืน - พิเศษ ชมโชว์ 3 WATER SHOW
กำหนดการ
 
     Phase 1
     วันที่ 15 - 19 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 มี.ค. 60 

รหัสทัวร์
     CAN TG-1/WRT
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ บินตรง 4 วัน 3 คืน (TG-1) 26,900.-
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     CHINA
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     26,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     - เข้าชมงาน China import and export fair / Canfon fair 2 วัน ครึ่ง / อาหาร 7 มื้อ - พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ / พิเศษอาหารจีนแคระ - นอนกวางเจา 3 คืน - เดินทางโดยสายการบินไทย บริการระดับสากล สะสมไมล์การเดินทางได้ 50 %
กำหนดการ
 
     Phase 1
     วันที่ 15 - 18 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 มี.ค. 60 

รหัสทัวร์
     CAN TG-2/WRT
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ บินตรง 4 วัน 3 คืน (TG-2) 26,900.-
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     26,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     - เข้าชมงาน China import and export fair / Canfon fair 2 วัน ครึ่ง / อาหาร 7 มื้อ - พิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ / พิเศษอาหารจีนแคระ - นอนกวางเจา 3 คืน - เดินทางโดยสายการบินไทย บริการระดับสากล สะสมไมล์การเดินทางได้ 50 %
กำหนดการ
 
     Phase 1
     วันที่ 16 - 19 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 มี.ค. 60 

รหัสทัวร์
     D1_EK/WRT
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจาเทรดแฟร์ 5วัน4คืน 20,900.-
สายการบิน
     Emirates
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
     20,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ฮ่องกง – เซินเจิ้น - กวางเจา – อิสระช้อปปิ้งถนนซ่างเซียจิ่ว - เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ (เต็มวัน) - เซินเจิ้น – ฮ่องกง – วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
กำหนดการ
 
     วันที่ 16 - 20 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 มี.ค. 60 

รหัสทัวร์
     F1_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน (TG) 27,900.-
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     CHINA
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     27,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     กวางเจา – ตลาดเป่ยจิงลู่ - เข้าชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ – ตลาดซ่างเซี่ยจิ่ว - เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ - กวางเจาเทรดแฟร์ – ศูนย์ค้าส่ง – กวางเจา
กำหนดการ
 
     วันที่ 16 - 19 เมษายน 2560
     วันที่ 24 - 27 เมษายน 2560
     วันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 มี.ค. 60 

รหัสทัวร์
     D2_KQ/WRT
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4วัน3คืน 20,900.-
สายการบิน
     Kenya Airways
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     20,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     กวางเจา-เข้างานแฟร์เต็มวัน-ล่องแม่น้ำจูเจียง-กวางเจา-เข้างานแฟร์เต็มวัน-กวางเจา - อนุสาวรีย์ 5 แพะ-ดร.ซุนยัดเซ็นต์-ถนนปักกิ่ง
กำหนดการ
 
     วันที่ 16 - 19 เมษายน 2560
     วันที่ 23 - 26 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 มี.ค. 60 

รหัสทัวร์
     D3_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ - ล่องแม่น้ำจูเจียง 4วัน3คืน 25,900.-
สายการบิน
     Thai International Airways
ประเทศ
     จีน
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     25,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ซ่างเซี่ยจิ่ว - กวางเจา - เข้างานแฟร์เต็มวัน - ล่องแม่น้ำจูเจียง - กวางเจา - เข้างานแฟร์เต็มวัน - กวางเจา - อนุสาวรีย์ 5 แพะ - ดร.ซุนยัดเซ็นต์ - อีเต๋อลู่
กำหนดการ
 
     วันที่ 16 - 19 เมษายน 2560
     วันที่ 17 - 20 เมษายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     30 มี.ค. 60 

รายการทัวร์ 9 รายการ จาก 9 รายการ 
                    Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
 
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2 374-1300 โทรสาร 0-2374-2600
Hotline : 087-586-0909  097-431-7878
Line id : wtravel.co.th
 
อีเมลล์ tour@worantex.com
 
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05836 ตาม  มาตรา 15 พรบ.  ธุรกิจนำเที่ยวฯ พ.ศ. 2551

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image